Skip to main content

Ajudes i Subvencions

Energies renovables i eficiència energètica

ECCØ. Serveis: Ajudes i Subvencions públiques

Gestió i obtenció de subvencions i ajudes públiques a l'eficiència energètica en la construcció i a la instal·lació d'energies renovables.

Voleu beneficiar-vos d'ajudes i subvencions públiques a l'eficiència energètica en rehabilitació d'edificis i instal·lacions d'energies renovables? Ara és el moment.
L'aposta de les administracions públiques és decidida i extraordinària, per tal d'aconseguir una transició ecològica real i efectiva, sobretot, pel que fa al sector de la construcció, per millorar l'eficiència energètica a les edificacions i en la promoció de l'autoconsum. Aquests incentius extraordinaris no només ho són en quantia econòmica sinó també en condicions i requisits per accedir a aquestes subvencions i ajudes.
És una oportunitat única per emprendre millores o rehabilitacions energètiques al seu habitatge o per a la instal·lació d'energies renovables, molt oportuna si ja estava disposat a afrontar-les i fenomenal si estava als seus plans a mitjà o llarg termini. Ara és un molt bon moment per informar-se'n i llançar-s'hi. Poques vegades es presenten oportunitats així. Parlem d'un finançament de fins al 80% de les inversions que faci, segons els casos, la qual cosa és sens dubte molt interessant.

A Eccø us ajudem a aconseguir aquestes subvencions i ajudes públiques

Us informarem de les ajudes disponibles, els requisits per accedir-hi i us assistirem en tot el procés per l’obtenció i la gestió de subvencions i ajudes públiques un cop otorgades:
Eccø presentació d'ajudes i subvencions

1. Presentació

Presentació de la sol·licitud i l'elaboració dels projectes i pressupostos d'obra.
Eccø gestió d'ajudes i subvencions

2. Gestió

Gestió de la subvenció un cop concedides les ajudes.
Eccø justificació d'ajudes i subvencions

3. Justificació

Finalment, tramitarem tota la justificació de les obres o instal·lació realitzada.
Si opteu per contractar l'execució de les obres de rehabilitació energètica amb nosaltres, aquest servei d'obtenció i gestió d'ajudes públiques serà gratuït per a vostè.

Algunes ajudes públiques existents són:

Hi ha diverses línies de subvenció i ajudes promogudes per diferents administracions o organismes públics, algunes complementàries entre si, altres no. Per això, és molt important llegir-se les bases i la convocatòria en si, on s'especifica què i quant se subvenciona i qui, terminis de presentació de la sol·licitud i si són compatibles amb altres ajuts o no, entre altres coses.
Si no són compatibles entre si aquests ajuts, caldrà analitzar detalladament quina subvenció s'adapta al nostre projecte i quina és la més avantatjosa econòmicament.

Fons Europeus Next Generation a la millora de l'eficiència energètica en habitatges i edificis

Eccø: Fons Europeus Next Generation a la millora de l'eficiència energètica a habitatges i edificis
Es tracta d'ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici i del programa d'ajut a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges emmarcats al Pla de recuperació, transformació i resiliència convocats per a l'any 2022. En funció de l'abast de les actuacions i concretament segons el percentatge d'estalvi energètic aconseguit amb la rehabilitació energètica, els ajuts seran més o menys intensos, arribant al 80% de la subvenció del cost total de l'actuació amb un límit de 18.800 euros per habitatge si s'assoleix un estalvi energètic de l’edificació superior al 60%.

Subvencions de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Eccø: IVACE Energia: Ajuts i Subvencions per a estalvi i eficiència energètica, energies renovables i autoconsum. Generalitat Valenciana
La Generalitat Valenciana a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) impulsa mesures de foment per a la millora de l'eficiència energètica i l'autoconsum de renovables, per part d'empreses i particulars, amb subvencions procedents de fons europeus com a estratègia de lluita contra els efectes del canvi climàtic i el camí cap a la transició ecològica i energètica.
A la pàgina web d'IVACE podeu consultar les subvencions i ajudes vigents disponibles per ser sol·licitades:

Ajudes a la rehabilitació d'edificis pla 2018-2021 a l'eficiència energètica de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Eccø: Ajudes a l'eficiència energètica de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Generalitat Valenciana
Es tracten d’ajudes a la rehabilitació d’edificis per a les actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges que recull el Pla estatal d’habitatge 2018-2021, el qual es complementa amb ajudes addicionals provinents de la Generalitat.
Seran subvencionables les actuacions de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat que afectin tant edificis d'habitatges unifamiliars, aïllats o agrupats en fila, fins i tot l'interior de l'habitatge com edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, tant als elements comuns com a l'interior dels habitatges.
La quantia d’aquest ajut serà del 40% del cost subvencionable de l’actuació amb un topall màxim de 8.000 euros per habitatge i en el cas d’habitatges unifamiliars 12.000 euros.
Al següent enllaç podeu consultar les bases i convocatòria d'aquestes subvencions:

Ajudes públiques. Deducció del fiscal del tram autonòmic del IRPF

Eccø: Deduccions fiscals per a energies renovables i autoconsum
Un altre tipus d'ajudes en aquest sentit i també accessible des de la mateixa pàgina web de l'IVACE són les deduccions fiscals per a l'autoconsum i les energies renovables:
Podent aconseguir deduccions fiscals d'entre el 20 i el 40% del tram autonòmic de l'IRPF, per a instal·lacions realitzades el 2022:

Subvencions de la Conselleria d'Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica

Eccø: Ajudes i Subvencions de la Conselleria d'Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica
D'altra banda, la Conselleria d'Agricultura, desenvolupament rural, emergència climàtica i transició ecològica convoca per a l'any 2022 les subvencions destinades a finançar inversions dins del Programa d'Incentius 4, i concretament la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, al sector residencial, les administracions públiques, i el tercer sector amb o sense emmagatzematge, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Ajudes públiques de l'Ajuntament de València. Bonificació de l'IBI i ICIO

Eccø: Ajuntament de València. Ajudes públiques de bonificació per a l'energia solar
Els habitatges d'edificis residencials que instal·len plaques per obtenir electricitat a partir de radiacions solars tindran dret a una bonificació del 50% a l'impost de béns immobles (IBI) durant un màxim de deu anys fins arribar al 20% del cost d'aquesta instal·lació, i en funció del valor cadastral.
Aquestes també es poden acollir a bonificacions del 95% sobre la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) que s'abona per l'execució de sistemes per a l'aprofitament de l'energia solar.
Si teniu dubtes, la nostra recomanació és que es deixi assessorar per tècnics qualificats que us aclariran qualsevol interrogant. Deixeu-vos assessorar per tècnics professionals que us estalviaran temps i energia (de la vostra pròpia). I nosaltres sabem com fer-ho bé.
No ho dubti, animi's a viure millor, animi a reconciliar-se amb el planeta.

ARQUITECTES PASSIVHAUS CERTIFICATS.

CERTIFICATS DE QUALITAT:
PASSIVHAUS DESIGNER, PASSIVHAUS PHPP EXPERT, PASSIVHAUS TRADESPERSON I MEMBRES DE LA PEP.

Formem part de la Plataforma de l'Edificació Passivhaus i del Green Building Council Espanya. Comptem amb els certificats de dissenyador Passivhaus Designer (PHPP Expert) i tècnic d'obra Passivhaus Tradesperson pel Passivhaus Institut Alemany.
ECCØ membres de la PEP:  Plataforma de l'Edificació Passivhaus
ECCØ membres del GBCe:  Green Building Council Espanya
ECCØ: Dissenyador Certificat Passivhaus. PHPP Expert
ECCØ: Tècnic d'Execució Certificat Passivhaus