Skip to main content
Jornada de rehabilitació Energètica a Murcia. MUI-REHABILITE

Jornada de rehabilitació Energètica a Múrcia

  • ECCØ notícies

Elena Fortes, Arquitecte Passivhaus, sòcia i fundadora de ECCØ, participa com a ponent en una jornada divulgativa en relació a la rehabilitació energètica d'edificis

La jornada, celebrada a Múrcia, va estar organitzada pel MUI, Direcció General d'Energia i Activitat industrial i Minera del Govern de Múrcia en el marc del projecte europeu REHABILITE.

Solucions tècnico-econòmiques per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis.

El passat dia 22 de novembre va tenir lloc en el saló d'actes del museu arqueològic de Múrcia una jornada divulgativa sota el títol “Solucions tècnico-econòmiques per a la rehabilitació energètica d'edificis”. Va haver-hi quatre ponències de gran interès totes elles, les quals, es van desenvolupar durant el transcurs del matí, amb els següents títols; “Ús de la tecnologia BIM com a ajuda per a la rehabilitació energètica d'edificis”, “La rehabilitació energètica com a oportunitat per crear edificis nZEB” “Cas pràctic de rehabilitació energètica cap a nZEB” i “instruments financers per a la rehabilitació energètica d'edificis” finalment va haver-hi una taula rodona on es va debatre i es va posar en comú els aspectes tractats amb anterioritat.

Elena Fortes, Arquitecte Passivhaus especialista en eficiència energètica, sòcia i fundadora de ECCØ, va ser convidada pels organitzadors per intervenir en la jornada, concretament per al desenvolupament de la ponència “Cas pràctic de rehabilitació energètica cap a nZEB”, la qual va suscitar un notable interès entre els assistents.

A part de mostrar al públic un cas pràctic d'un edifici nZEB amb xifres concretes; tant econòmiques com de consums i estalvis reals, va posar l'accent en el concepte “hipoteca energètica” a la qual ens encadenem pràcticament sense ser conscients del que és ni del que representa el comprar o rehabilitar el nostre habitatge. O en el cas no residencial, de qualsevol edificació per a ús terciari o industrial.

A l'hora de comprar-nos un cotxe, per exemple, som molt conscients de la despesa que suposa el combustible que necessita i per això prestem especial atenció als consums que té. En el cas de l'habitatge aquest tema no ha transcendit fins ara, ja que el consumidor no ha reparat fins ara, o simplement s'ha resignat, a assumir una despesa energètica que té qualsevol edificació el qual és per a tota la vida. Ara que el preu de l'energia és cada vegada més elevat alguns han començat a prendre consciència d'aquest fet, prenent especial rellevància els edificis NZEB, que són les sigles en anglès “nearly zero energy buildings”, en català: Edificis de consum gairebé zero o nul. En això estem immersos i és i serà el camí a seguir.

Qué és el projecte europeu REHABILITE.

Com indicàvem al principi, aquestes jornades es desenvolupen gràcies al projecte europeu REHABILITE. El qual s'emmarca en dins de l'eix prioritari número 3, Economia baixa en carboni, sent un dels cinc eixos prioritaris del Programa Interreg Sudoe.

El Programa Interreg Sudoe forma part de l'objectiu europeu de cooperació territorial conegut com "Interreg", finançat a través d'un dels fons de la política regional europea: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El període actual del programa abasta des del 2014 al 2020 recolzant el desenvolupament regional en el sud-oest d'Europa, finançant projectes transnacionals.

Els principals objectius que persegueix el projecte REHABILITE són:

Millorar les polítiques d'eficiència energètica als edificis públics i habitatges a través de l'engegada de xarxes i l'experimentació conjunta.
Oferir un servei de suport permanent a les polítiques de rehabilitació energètica de l'espai SUDOE.
Promoure la implementació en les polítiques d'instruments financers innovadors per a la rehabilitació energètica.
Demostrar la viabilitat tècnica i econòmica de projectes de rehabilitació energètica que utilitzin instruments financers innovadors.

Rehabilite tracta d'identificar i utilitzar instruments financers reeixits que permetin trencar la barrera de la inversió per rehabilitar l'habitatge privat i l'edificació pública. Busca recolzar el finançament de la rehabilitació energètica a través de la mobilització dels fons europeus d'inversió, l'assistència tècnica i la formació.